Energy Saving

V1886
dark green
16"W x 10"H
White glass
V1886
white
16"W x 10"H
White glass
V2423-33
Brushed Nickel
1 x 13W G24q-1 Base
V2423-79
Antique Bronze
1 x 13W G24q-1 Base
V2426-33
Brushed Nickel
1 x 26W G24q-1 Base
V2426-79
Antique Bronze
1 x 26W G24q-1 Base
Esprit V2466
brushed nickel
3 x 26W G24q-3 Base
Esprit V2466
brushed nickel
3 x 26W G24q-3 Base
Esprit V2467
brushed nickel
4 x 26W G24q-3 Base
Esprit V2468
brushed nickel
5 x 26W G24q-3 Base
Esprit V2468
brushed nickel
5 x 26W G24q-3 Base
Giovanni V3101-79
antique bronze
6"W x 20"H
Ecru linen shade
Giovanni V3102-79
antique bronze
9"W x 34"H
Ecru linen shade
Giovanni V3112-79
antique bronze
16"W x 12"H
Ecru linen shade
Giovanni V3133-79
antique bronze
9"W x 49"H
Ecru linen shade
Giovanni V3134-79
antique bronze
25"W x 19"H
Ecru linen shade
Giovanni V3218-79
antique bronze
6"W x 15"H x 4"E
Ecru linen shade
Giovanni V3224-79
antique bronze
11"W x 32"H x 4"E
Ecru linen shade
V3555
brushed nickel
25"W x 16"H
Alabaster glass
V3555
Roman Bronze
25"W x 16"H
Alabaster glass
V4505
brushed nickel
21"W x 15"H
Alabaster glass
V4505
Roman Bronze
21"W x 15"H
Alabaster glass
V6024
white
25"L x 5"H x 1"E
White acrylic diffuser
V6031
brushed nickel
8"W x 13"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6032
brushed nickel
8"W x 13"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6034
brushed nickel
10"W x 13"H x 4"E
White glass
V6035
brushed nickel
10"W x 13"H x 4"E
White glass
V6036
brushed aluminum
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6037
Italian dusk
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6039
Italian dusk
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6040
Italian dusk
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6043
brushed aluminum
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6043
Italian dusk
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6044
brushed aluminum
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6044
Italian dusk
11"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6055
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6056
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6058
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6059
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6065
florence bronze
8"W x 10"H x 4"E
White glass
V6067
black brushed nickel
7"W x 16"H x 4"E
White glass
V6068
black brushed nickel
7"W x 11"H x 4"E
White glass
V6069
black brushed nickel
7"W x 11"H x 4"E
White glass
V6074
black brushed nickel
7"W x 11"H x 4"E
White glass
V6077
Italian dusk
15"W x 6"H x 4"E
White glass
V6077
brushed nickel
15"W x 6"H x 4"E
White glass
V6078
Italian dusk
18"W x 6"H x 4"E
White glass
V6078
brushed nickel
18"W x 6"H x 4"E
White glass
V6080
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6082
Italian dusk
25"W x 6"H x 4"E
White glass
V6082
Brushed nickel
25"W x 6"H x 4"E
White glass
V6086
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6087
Brushed nickel
12"W x 12"H x 4"E
Hand sandblasted glass
V6089
black brushed nickel
7"W x 27"H x 4"E
White glass
V6117
white
27"W x 6"H x 4"E
Smooth white acrylic diffuser
V6122
white
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6125
white
39"W x 6"H x 4"E
Smooth white acrylic diffuser
V6130
white
39"W x 6"H x 4"E
Smooth white acrylic diffuser
V6132
white
14"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6133
white
51"W x 6"H x 4"E
Smooth white acrylic diffuser
Troy V6142
antique bronze
24"W x 10"H x 9"E
Sandstone glass
Troy V6143
antique bronze
36"W x 10"H x 9"E
Sandstone glass
Troy V6151
brushed nickel
8"W x 7"H x44"Overall
Alabaster glass
V6154
white
14"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
Troy V6161
brushed nickel
8"W x 10"H x 8"E
Alabaster glass
Troy V6163
Florence bronze
36"W x 10"H x 9"E
Alabaster glass
Troy V6163
antique bronze
36"W x 10"H x 9"E
Alabaster glass
Troy V6164
Florence bronze
48"W x 10"H x 9"E
Alabaster glass
V6172
white
18"W x 4"H
Smooth white acrylic lens
V6202
antique bronze
7"W x 12"H x 4"E
Opal glass with blue accents
Futurist V6224
brushed nickel
24"W x 3"H x 2"E
White glass
V6241
brushed nickel
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6242
brushed nickel
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6242
antique bronze
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
Esprit V6252
brushed nickel
2 x 13W G24q-1 Base
Esprit V6252
Antique Bronze
2 x 13W G24q-1 Base
Esprit V6253
brushed nickel
3 x 13W G24q-1 Base
V6254
white
14"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6261
black polycarbonate
8"W x 4"H
Frosted acrylic
V6272
white
18"W x 4"H
Smooth white acrylic lens
V6308
white
6"W x 7"H
White glass
Calare V6322
brushed nickel
11"W x 12"H x 4"E
V6334
white
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6335
white
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6336
white
14"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
Lodge V6342
frontier iron
8"W x 10"H x 4"E
Sandstone glass
Avila V6352-31
Italian dusk
10"W x 12"H x 4"E
White glass with clear edge
Minster V2343
antique bronze
20"W x 21"H
Alabaster glass
V6371
antique bronze
6"W x 8"H x 9"E
Sandstone glass
V6373
antique bronze
24"W x 8"H x 9"E
Sandstone glass
Lunar V6402
brushed nickel
15"W x 13"H
Alabaster glass
Lunar V6402
antique bronze
15"W x 13"H
Alabaster glass
Lunar V6403
brushed nickel
21"W x 18"H
Alabaster glass
Lunar V6403
antique bronze
21"W x 18"H
Alabaster glass
Lunar V6404
brushed nickel
28"W x 23"H
Alabaster glass
Lunar V6404
antique bronze
28"W x 23"H
Alabaster glass
Marti V6425
brushed nickel
23"W x 14"H
Alabaster glass
V6430
brushed nickel
11"W x 5"H
Alabaster glass
V6435
antique bronze
13"W x 5"H
Alabaster glass
V6440
antique bronze
15"W x 5"H
Alabaster glass
V6451
Florence bronze
6"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6451
brushed nickel
6"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6451
antique bronze
6"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6453
brushed nickel
24"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6453
antique bronze
24"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6454
Florence bronze
30"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6454
brushed nickel
30"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6454
antique bronze
30"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6455
Florence bronze
38"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6456
Florence bronze
48"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6456
brushed nickel
48"W x 8"H x 9"E
Alabaster glass
V6462
rust
9"W x 34"H x 10"E
Clear glass and frosted glass
V6463
rust
9"W x 24"H x 10"E
Clear glass and frosted glass
V6465
antique bronze
7"W x 25"H x 7"E
Frosted acrylic
V6495
white
11"W x 3"H
Smooth white acrylic lens
Lunar V6502
brushed nickel
15"W x 4"H
Alabaster glass
Lunar V6502
antique bronze
15"W x 4"H
Alabaster glass
Lunar V6503
brushed nickel
21"W x 5"H
Alabaster glass
Lunar V6503
antique bronze
21"W x 5"H
Alabaster glass
Lunar V6504
brushed nickel
28"W x 8"H
Lunar V6504
antique bronze
28"W x 8"H
V6511
white
12"Square x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6512
white
12"Square x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6513
white
15"Square x 3"H
Smooth white acrylic lens
V6532
white
15"Square x 3"H
Smooth white acrylic lens
Hammond V6544
antique bronze
15"W x 9"H
Alabaster glass
Hammond V6546
brushed nickel
15"W x 9"H
Alabaster glass
Minster V6563
Florence bronze
20"W x 18"H
Sandstone glass
V6572
white
19"Square x 3"H
Smooth white acrylic lens
Esprit V6582
brushed nickel
2 x 26W G24q-3 Base
V6590
brushed nickel
11"W x 4"H
Alabaster ribbed glass
V6590
antique bronze
11"W x 4"H
Alabaster ribbed glass
V6592
brushed nickel
13"W x 5"H
Alabaster ribbed glass
V6592
antique bronze
13"W x 5"H
Alabaster ribbed glass
V6600
prairie rock
4"W x 10"H x 2"E
Alabaster glass
V6600
white
4"W x 10"H x 2"E
Alabaster glass
V6603
polished brass
8"W x 10"H x 4"E
Alabaster glass
V6603
brushed nickel
8"W x 10"H x 4"E
Alabaster glass
V6603
antique bronze
8"W x 10"H x 4"E
Alabaster glass
V6611
polished brass
9"W x 5"H x 4"E
Clear ribbed glass
V6621
polished brass
12"W x 6"H x 6"E
Clear ribbed glass
V6622
brushed nickel
8"W x 10"H x 4"E
White glass
V6632
white
11"W x 4"H
White glass
V6637
polished brass
12"W x 4"H
White glass
Lunar V6643
prairie rock
21"W x 18"H
Alabaster glass
Lunar V6644
prairie rock
28"W x 23"H
Alabaster glass
Lunar V6653
textured white
21"W x 5"H
Alabaster glass
Lunar V6653
brushed nickel
21"W x 5"H
Alabaster glass
Lunar V6654
polished brass
28"W x 8"H
Lunar V6654
brushed nickel
28"W x 8"H
V6662
white
6"W x 12"H x 4"E
White acrylic
Lunar V6672
textured white
15"W x 13"H
Alabaster glass
Lunar V6672
polished brass
15"W x 13"H
Alabaster glass
Lunar V6674
polished brass
28"W x 23"H
Alabaster glass
Lunar V6674
prairie rock
28"W x 23"H
Alabaster glass
Lunar V6674
brushed nickel
28"W x 23"H
Alabaster glass
Lunar V6682
textured white
15"W x 4"H
Alabaster glass
Lunar V6682
brushed nickel
15"W x 4"H
Alabaster glass
Lunar V6683
brushed nickel
21"W x 5"H
Alabaster glass
Lunar V6684
brushed nickel
28"W x 8"H
V6711
polished brass
9"W x 5"H x 4"E
Clear ribbed glass
V6723
black
10"W x 6"H x 4"E
V6732
white
8"W x 12"H x 5"E
Clear glass
V6750
brushed nickel
12"W x 3"H
Alabaster glass
V6752
brushed nickel
14"W x 4"H
Alabaster glass
V6754
brushed nickel
16"W x 4"H
Alabaster glass
solid brass
4"W x 9"H x 6"E
Clear glass
V6772
rust
4"W x 8"H x 6"E
Frosted glass
V6772
polished solid brass
4"W x 9"H x 6"E
Clear glass
Lunar V6782
brushed nickel
15"W x 4"H
Alabaster glass
Lunar V6783
brushed nickel
21"W x 5"H
Alabaster glass
Lunar V6784
brushed nickel
28"W x 8"H
V6786
brushed nickel
7"W x 4"H
Alabaster glass
V6790
white
7"W x 7"H x 4"E
Frosted ribbed glass
Lunar V6794
brushed nickel
28"W x 23"H
Alabaster glass
V6813
white
6"W x 10"H x 4"E
Clear acrylic
V6840-33
Brushed Nickel
White Acrylic
16"W x 8"H x 3"E
2x26 G24q-3 Base
V6841
brushed nickel
10"W x 3"H
White acrylic
V6842
brushed nickel
17"W x 4"H
White acrylic
V6844
brushed nickel
32"L x 18"W x 4"H
White acrylic
V6860
black
6"W x 11"H x 5"E
Frosted ribbed glass
Avila V6862
brushed nickel
11"W x 5"H
White glass
V6870
black
10"W x 10"H x 5"E
Frosted ribbed glass
V6870
white
10"W x 10"H x 5"E
Frosted ribbed glass
V6877
rust
8"W x 10"H x 4"E
White acrylic
V6877
black
8"W x 10"H x 4"E
White acrylic
V6879
rust
8"W x 10"H x 4"E
White acrylic
V6880
black
6"W x 11"H x 5"E
Frosted ribbed glass
V6880
white
6"W x 11"H x 5"E
Frosted ribbed glass
V6888
black
6"W x 8"H x 7"E
Frosted glass
V6890
white
10"W x 10"H x 5"E
Frosted ribbed glass
V6895
black
4"W x 6"H x 5"E
Opal glass
V6931
antique bronze
6"W x 14"H x 7"E
Frosted seedy glass
V6944
black
9"W x 4"H
Frosted glass
V6945
black
11"W x 5"H
Frosted glass
Avila V6953
brushed nickel
16"W x 7"H
White glass
V6961
rust
5"W x 9"H x 4"E
Clear seedy glass
V6961
antique iron
5"W x 9"H x 4"E
Clear seedy glass
V6963
brushed nickel
13"W x 15"H
Clear ribbed glass
V6990
antique bronze
11"W x 4"H
Sepia glass
V6996
black carbonate
4"W x 8"H x 6"E
White glass
V8517
white
24"W x 4"H x 3"E
V8522
white
24"W x 2"H x 2"E
V8523
white
36"W x 2"H x 2"E
V8524
white
48"W x 2"H x 2"E
V8532
white
48"W x 4"H x 3"E
V8610
white
6"W x 12"H x 8"E
Clear seedy glass
V8632
silver grey
51"L x 9"W x 4"H
Smooth white acrylic diffuser
V8632
white marble
51"L x 9"W x 4"H
Smooth white acrylic diffuser
V8634
silver grey
51"L x 16"W x 5"H
Smooth white acrylic diffuser
V8634
white marble
51"L x 16"W x 5"H
Smooth white acrylic diffuser
V8634
tortoise
51"L x 16"W x 5"H
Smooth white acrylic diffuser
RM44A
4" Architectural
Metal Halide
Adjustable Downlight
RM44W
4" Architectural
Metal Halide
Wallwash
RM66A
6" Architectural
Metal Halide
Adjustable Downlight
RM66W
6" Architectural
Metal Halide
Wallwash
MM661
Architectural Metal Halide
Recessed Multi-Lamp - Single
MM662
Architectural Metal Halide
Recessed Multi-Lamp - Double
MM663
Architectural Metal Halide
Recessed Multi-Lamp - Triple
MM664
Architectural Metal Halide
Recessed Multi-Lamp - Quadruple
RM66V
6" Architectural
Metal Halide
Vertical Downlight
RF842V
8" Architectural Fluorescent
Vertical Downlight
RF632V
6"Architectural Fluorescent
Vertical Downlight
RF626H
6" Architectural Fluorescent
Horizontal Downlight
RF636H
6" Architectural Fluorescent
Horizontal Downlight
RF652H
6" Architectural Fluorescent
Horizontal Downlight
RF884H
8" Architectural Fluorescent
Horizontal Downlight
RF632H
6" Architectural Fluorescent
Horizontal Downlight
V8414
white
3" or 4"
7W LED 380 lumens 3,000K
V6741-6
White
11W 7/8H 1 3/8E
5W LED 350 lumens 3,000K
V6742-6
White
21 1/8W 7/8H 1 3/8E
9W LED 700 lumens 3,000K
V6743-6
White
33W 7/8H 1 3/8E
12W LED 935 lumens 3,000K
V6744-6
White
44W 7/8H 1 3/8E
15W LED 1,170 lumens 3,000K
V6745-6
White
56 5/8W 7/8H 1 3/8E
18W LED 1,400 lumens 3,000K
V0806-6
White
6" connecting cord
V0802-6
White
12" connecting cord
V0834-6
White
4" connecting cord with switch
V0824-6
White
24" connecting cord
V0872-6
White
72" cord with plug
V6115-6
White
11W 3H
Smooth white acrylic lens
9W LED 880 lumens 3,000K
V6215-6
White
11W 3H
Smooth white acrylic lens
9W LED 880 lumens 3,000K
V6116-6
White
14W 3H
Smooth white acrylic lens
18W LED 1,735 lumens 3,000K
V6216-6
White
14W 3H
Smooth white acrylic lens
18W LED 1,735 lumens 3,000K
PM66
6" Cylinder Downlight
Surface Mount or Pendant
Metal Halide
V6581-33
Brushed Nickel
13W LED 1,183 lumens 3,000K